Välj en sida

Ansökan om bidrag

Ansökan görs på särskild blankett.

Intyg från arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut, kurator eller läkare som styrker det varaktiga neurologiska eller ortopediska rörelsehindret samt ansökningsblanketten skickas per post.

Ansökningsblanketten finns att hämta i pdf- och Wordformat.

 

Ansökan ska ha inkommit senast den 20:e månaden innan sammanträdet. Till ansökan ska förutom intyg om rörelsehindret bifogas slutskattebesked för samtliga i hushållet.

Vem kan beviljas bidrag

  • Den som antingen har ett neurologiskt rörelsehinder eller ortopediskt rörelsehinder
    – intyg krävs från fysioterapeut, kurator eller läkare
  • Den som bor i något av följande län:
    – Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland
  • Ensamstående som inte har högre inkomst än fyra prisbasbelopp.
  • Består hushållet av ytterligare personer får ett prisbasbelopp per person läggas till.
  • Aktier, bankmedel, fonder och övrig förmögenhet får per person inte överstiga mer än ett prisbasbelopp netto efter skatt.
  • Den som inte kan få bidrag till ändamålet från kommunen, landstinget ellerstaten