Vem kan beviljas bidrag?

Den som 
antingen har ett neurologiskt rörelsehinder eller ortopediskt rörelsehinder

     - intyg krävs från fysioterapeut, läkare eller sjukgymnast       

bor i något av följande län:

      Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs eller Västernorrlands län 

inte har högre sammanlagd inkomst än

  - ensamboende

4 basbelopp/år        

 
  - sammanboende 7 basbelopp/år         

inte har bankmedel, aktier,fonder för mer än 75 000 för    ensamboende och125 000 kronor för sammanboende
  
inte kan få bidrag till ändamålet från staten, landstinget eller
   kommunen